llepat com una paella / llepats com a paelles

Referit a un ésser humà: molt net, molt ben pentinat, molt mudat, molt arreglat, però de manera exagerada.