llengua com una revenedora

1) S’aplica a qui és molt mal parlat i diu contínuament paraulotes, renecs, blasfèmies, etc.

2) S’aplica a qui acostuma a malparlar d’altres persones i a fer córrer diendes malintencionades.