llengua com un carreter

S’aplica a qui és molt mal parlat i diu contínuament paraulotes, renecs, blasfèmies, etc.

El modisme comparatiu tindre una llengua com un carreter equival a l’expressió, molt usada en valencià, tindre llengua de carreter.