lleig com una nit de trons (o com una nit de trons i llamps)

Molt lleig.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada lleig, diu:

Esser lleig com una mala cosa, o com un drac, o com un mal esperit, o com un dimoni, o com un pecat, o com una nit de trons, o més lleig que un deute, o que una baralla de moixos, o que la quaresma: esser molt lleig.