lleig com un estornell / lletjos com a estornells

Molt lleig.

En La Famosa comèdia de la gala està en son punt, de Carme Morell i Montadi, podem llegir:

 I dat cas que determine
lo Rei de casar-la, entench
que lo marit que li dóna
és lleig com un estornell.

NOTA: El modisme comparatiu lleig com un estornell l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada estornell del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 678) i l’il·lustra amb els dos darrers versos del fragment de La Famosa comèdia de la gala està en son punt, de Carme Morell i Montadi que he posat més amunt.