lleig com la pena (o com la pena negra)

Molt lleig.

En la novel·la Els neons de Sodoma, de Xavier Aliaga, llegim:

–Es deixa el tabac. A propòsit –digué ajustant el to de la veu–,en eixir, a la dreta, camine un poc i, pel mateix carrer, trobarà un edifici gris i lleig com la pena negra.