llegir com un papagall (o com un papagai) / llegir com a papagalls (o com a papagais)

Llegir un text de manera rutinària i superficial.

En la rondalla Don Joan de la Panarra, d’Enric Valor, podem llegir:

Ell es feia més i més garrit, més i més fadrí. Als deu anys deia ja molt clar “pablanc”, “bacallà”, “no vull fer res”, “panera” i “done’m diners per a regalíssia”. És a dir, parlava ja com qualsevol altre minyó del poble. Ara, que a tots els guanyava en presència, espenta i esparpellament, a llegir com un papagai i a pegar bascollades als xiquets d’escola.

En la rondalla El príncep desmemoriat, d’Enric Valor, trobem:

Cal tenir en compte que el jovençol era intel·ligent, llegia com un papagai i sabia de cor el nom de tots els cortesans, el de tots els pobles i viles del regne (que eren més de trenta) i la història sencera del seu país.