llarguerut com una anguila / llargueruts com a anguiles

Molt llarguerut.