llarg com una canya de pescar / llargs com a canyes de pescar

1) Referit a quasevol cosa: molt llarg.

2) Referit a persones: molt alt i molt prim.