llarg com un túnel / llargs com a túnels

Molt llarg.

En Dones d’aigua, hòmens de fang, de Toni Cucarella, podem llegir:

Per arribar fins a la taquilla del cinema calia travessar un passadís fosc, que se’m representava llarg com un túnel.