llarg com un budell / llargs com a budells

Molt llarg.

En la novel·la Heretaràs la terra, de Toni Cucarella, trobem l’endevinalla següent:

Llarg llarg com un budell, redó redó com un garbell… El pou!