llançar-se com una fona / llançar-se com a fones

Eixir disparat a tota velocitat.

En la novel·la Entre el cel i la terra, de Beatriu Civera, podem llegir:

Com una fona es llançà En Molins a la captura d’allò que instintivament considerà podria ser el descobriment de la culpable…

NOTA: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com una fona que definix com a ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.