llàgrimes com a punys

S’usa per a expressar que unes llàgrimes són molt grosses.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «plorava llàgrimes com a punys: que plorava molt (Nloc) (Mon).»