llàgrimes com a gínjols

S’usa per a expressar que unes llàgrimes són molt grosses.

NOTA: Joaquim Martí Mestre cita aquest modisme comparatiu en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric.