llàgrimes com a bresquilles

S’usa per a expressar que unes llàgrimes són molt grosses.