lladrar com un descosit / lladrar com a descosits

Referit a un gos: lladrar molt, d’una manera exagerada.

En Tan sols ho sap el vent, de Víctor Peris, podem llegir:

En passar al despatx, tercera i última peça de la zona de baix, Rosa sentí Bassi, que lladrava com un descosit des d’una altra estança de la casa. Els lladrucs eren forts i insistents.

NOTA: En la tercera accepció de l’entrada descosit del DNV trobem: pels descosits (o com un descositloc. adv. Excessivament. Parlar pels descosits.