lent com una tortuga / lents com a tortugues

Molt lent.

En El Bestiari de Pere Quart trobem:

El guerrer caigut dessota l’escut emparant-se, es fuga.
Cautelosament s’arrossega, lent com una tortuga..

Les tortugues caminen molt lentament.