lent com un llimac / lents com a llimacs

Molt lent.

En la novel·la L’home de l’estació, de Joaquim Gonzàlez i Caturla, trobem:

Sabia que Rosa mai no enviava cartes des del poble, però sabia també que la xica treballava a Elx i que Elx era massa gran. I el temps s’arrossegava lent com un llimac.

Un llimac –també anomenat bavosa– és un mol·lusc gasteròpode terrestre, sense closca, que camina molt lentament.