lent com un caragol / lents com a caragols

Molt lent.

En la novel·la El cos del delicte, de Francesc Bodí, podem llegir:

Sabia que, quan foren les deu, em trobaria davant d’una persona nova que faria cara de no entendre res quan li ho tornara a contar; algú calmós, tranquil, lent, com un caragol que s’acabara de fotre un cabàs de til·la.

Els caragols caminen molt lentament.