invisible com el vent

Que no es pot veure.

En la novel·la La maledicció de l’araucària, de Julián Arribas, podem llegir:

Per això és blanca. Si en compte de menjar núvols menjara vent, mai no la veuríem, perquè el vent no té color. En eixe cas, la Lluna seria invisible, com el vent, que és molt llest i no té color perquè la Lluna no se’l menge, comprens?