inflat (o unflat) com una panxa de gerra / inflats (o unflats) com a panxes de gerra

Molt inflat.

En la narració curta Del mestre sangrador i los teuladins golafres, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, trobem:

[…] a l’igual que en les festes d’agost los cabirons de l’angorfa no eren prou ni tenien prou claus per a mantindre la forta melonada dels acordonats, tendrals, bé de la pepiteta i dels d’agüela, ab tal qual altre dels d’Alger, unflats com a panxes de gerra.