inflat (o unflat) com una caparra / inflats (o unflats) com a caparres

Molt ple per haver menjat massa.

Els valencians usem el nom caparra per a denominar diversos àcars de la família dels ixòdids que tenen un cos aplanat i de forma ovalada i que viuen agarrats a la pell de certs animals, als quals xuplen la sang i poden transmetre determinades malalties. La caparra més coneguda entre nosaltres és la comuna, espècie Ixodus ricinus, que parasita diversos mamífers, com els cérvols, els bous, els cavalls, els gossos i fins i tot els sers humans.

El modisme comparatiu que estudiem naix pel fet que les caparres s’atipen de la sang de l’animal que parasiten de manera tan exagerada que el seu cos apalant s’infla fins a convertir-se en una boleta.

La paraula caparra, d’origen preromà, és emprada per tots els valencians i és més antiga que la variant formal paparra que s’usa a Catalunya.

Hi ha un joc infantil anomenat xinxes, caparres i polls que encara es juga en algunes contrades.

NOTA: A Mallorca i a Menorca s’usa el modisme comparatiu inflat com un re amb el mateix significat. La paraula re significa, en el parlar d’aquestes illes, “caparra inflada per haver xuplat molta sang”.