inflat (o unflat) com un tabal / inflats (o unflats) com a tabals

Molt inflat.

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega tan unflat com un tabal en l’entrada tabal del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1472).»