inflat (o unflat) com un odre / inflats (o unflats) com a odres

Molt inflat.