inflat (o unflat) com un mort / inflats (o unflats) com a morts

Molt inflat.

En El duc de Calàbria i la seua cort, de Francesc Almela i Vives, podem llegir:

Aleshores intervenen els cavallers planyent-se de les malures que patixen, malgrat tindre bon aspecte, com observa una de les dames. Però, don Miquel puntualitza que no estan grossos, sinó inflats com a morts.

Fa referència a la inflor que presenta l’abdomen dels cadàvers pels gasos que s’hi acumulen produïts pel metabolisme anaeròbic, conseqüencia de la descomposició de la matèria orgànica.