inflat (o unflat) com un cuiro / inflats (o unflats) com a cuiros

Molt inflat.

En la novel·la Quina lenta agonia la dels ametlers perduts, de Toni Cucarella, podem llegir:

Al meu germà se’l trobaren mort, unflat com un cuiro, a quatre passes de la cova…

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

Obria camí Perot, el fill del boter del carreró de Corredors, amb una granera feta creu al mànec; ningú del món hauria dit que pocs mesos després l’hauríem de veure estés en una capsa blanca voretada de flors, unflat com u dels cuiros de son pare, fosques les parpelles closes i pintades de vermell les galtes i amoratada la boqueta.