inflat (o unflat) com un bot / inflats (o unflats) com a bots (o com a botos)

Molt inflat.

En Tombatossals, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Quatre nauxers tragueren tot xorrós, els ulls en blanc i unflat com un boto o cuiro al duc de la Borrassa.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu unflat com un bot que definix com a ‘molt gros, molt ple, botinflat’.