inflat (o unflat) com un barril / inflats (o unflats) com a barrils

Molt inflat.

En la novel·la El misteri de la lluna negra, de Francesc Gisbert, podem llegir:

Alfons d’Íxer ens va rebre a la gran sala de la torre. A diferència de son pare, era un homenet temorenc i espantadís, petit i inflat com un barril.