inflar-se (o unflar-se) com una carabassa / inflar-se (o unflar-se) com a carabasses

Fer-se molt gros.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

Del bac, el genoll se li va inflar com una carabassa i, mon pare, li’l va untar i refregar, tot amb mel.