inflar-se (o unflar-se) com un tabal / inflar-se (o unflar-se) com a tabals

Fer-se molt gros.

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega unflar-se la panxa (el ventre) com un tabal en l’entrada tabal del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1472).»