inflar-se (o unflar-se) com un pa / inflar-se (o unflar-se) com a pans

Fer-se molt gros.

En Bestiari, de Miquel Adrover, podem llegir:

Els falangistes, per un cas de casos, varen alçar les armes cap als pescadors, mirant-los amb ràbia, però els gemecs del company caigut els desviaren l’atenció. La mà es començava a inflar com un pa i tornava morada.