immòbil com un mort / immòbils com a morts

Completament immòbil.

Isabel Canet, en la novel·la La copa dels orígens, escriu:

Sobre un altar a la capçalera del saló, immòbil com una morta, jeia Helena, tènuement il·luminada per la claror d’un canelobre de set braços. Sílvia s’arrossegà cap a dins del saló, silenciosa com un gat, i avançà enganxada al mur fins que aconseguí amagar-se al darrere d’una escultura de bronze.