hi veure’s menys que una cabra per la figa

Aplicat a una persona: que no s’hi veu gens o s’hi veu molt poquet.

NOTA: El modisme comparatiu hi veure’s menys que una cabra per la figa l’arreplega Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer.