haver-hi tants caps com barrets

S’usa per a posar de manifest que cadascú té les seues idees i les seues opinions.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «Hi ha tants caps com barrets: o siga, cadascú té la seua opinió i quan en són molts per a comanar una cosa, cal que hi haja un criteri únic.»