haver-hi més gorretes (o barrets, o caputxes) que bellotes

1) Es diu quan els comptes no quadren.

2) Es diu quan algú té tantes coses que fer que no dóna l’abast.