gros com una barcella / grossos com a barcelles

Molt gros, d’una grandària considerable.

En la rondalla Don Joan de la Panarra, d’Enric Valor, podem llegir:

Llavors tornà a preparar una altra cantera, grossa com una barcella o més, i la llançà amb tan bona punteria, que –cleix!– pegà colp al perpal, un colp fortíssim, i la barra de ferro, amb la força terrible de la palanca, dessocà com fulla d’arbre la gran làmina de ferro de la paleta.

NOTA: La barcella és una mesura per a àrids que s’usava en l’antic Regne de València. La barcella de València equival a 16,75 litres, la d’Alacant a 20,775 litres i la de Castelló a 16,60 litres. També s’anomena barcella al recipient que té la capacitat d’una barcella. Aquest darrer significat és el que té en el modisme compartatiu que estudiem.