gros com un tronc / grossos com a troncs

Molt gros, aplicat a coses més o menys cilíndriques, com ara els brassos o les cames d’una persona, els camals d’uns pantalons, un doll d’aigua, una mànega o una serp, com en el cas del fragment següent de la rondalla Esclafamuntanyes, d’Enric Valor:

Plegà la maça i féu cap a l’esplanada del davant del palauet, i, només arribar-hi, ja sent els xiulets horrorosos de la serp. Per davall del fullatge d’una vora, la veu eixir tota arrossegant, l’escatós cos, gros com un tronc, llençant una repugnant lluïssor, la qual, sortosament, li la feia ben visible enmig de la mitja foscor que regnava en aquell indret.