gros com un todó / grossos com a todons

Molt gros.

NOTA: Definició que el DNV dóna de todó: «m. ORNIT. Au (Columba palumbus) d’uns quaranta centímetres de llargària, de color gris blavós amb les parts inferiors més clares i faixes blanques en les ales, que habita en el camp i niua en els arbres més elevats.»