gros com un gínjol / grossos com a gínjols

Aplicat a una cosa menuda i de forma més o menys arredonida, com ara una gota d’aigua, una llàgrima o un diamant: d’una grandària considerable.