gros com un carro / grossos com a carros

D’una grandària considerable.

Els fragments següents són de la rondalla El xiquet que va nàixer de peus, d’Enric Valor:

–És clar –conclogué el dimoni–; mentre no traguen un gripau gros com un carro que li rosega les arrels, no faran res.

–Escolteu, bona gent. La pomera no fa pomes d’or perquè en les arrels té un gripau gros com un carro que li les rosega. Descobriu-les i el mateu, i tornareu a ser rics.