gros com un cap de nano / grossos com a caps de nano

Aplicat a una cosa de forma més o menys arredonida, com ara una taronja, una poma o una llima: d’una grandària considerable.