gros com un campanar / grossos com a campanars

D’una grandària considerable.

NOTA: Joaquim Martí Mestre inclou com un campanar i grosses com a campanars en l’entrada campanar del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI).