gros com un bocoi / grossos com a bocois

Molt gros.

En la novel·la Mataren el verd, de Carme Miquel, podem llegir:

I també les infermeres, totes, també una que hi ha grossa com un bocoi, totes eren guapes per a ell.