groc com un pet (o com un pet de porc)

Es diu quan parlem de la cara d’una persona que està pàl·lida, sense color.

En la novel·la El tatuatge dels apàtrides de Josep Palomero podem llegir:

A l’arxiduc se li gelà l’alé. Després d’aquesta resposta era evident que devia tractar-se del kronprinz. Acceptà les sensates indicacions del guia i, al cap d’una estona, es trobà a la porta de l’Hotel Imperial. El cotxer tenia bones ganes de descarregar-lo: si allò que transportava era un arxiduc de l’imperi, ell devia ser l’inventor del vals. No recordava haver traslladat mai un home més tèrbol, més descuidat, més mal vestit i més abandonat que aquest. Però quan li digué que la carrera eren dues corones i l’arxiduc li’n donà noranta-vuit de propina, es tornà groc com un pet i amb prou feines pogué tornar a dir-li “altesa”.

En la novel·la Tan breu com un clac de dits, de Julián Arribas, trobem:

Però el metge ja ha pegat mitja volta i és l’infermer qui respon mentre se’n va.
–Sembla que està fora de perill, però haurem d’esperar uns dies per tal de confirmar-ho.
–Com està el cotxe, pare? –pregunta Ricard. És la primera vegada que es dirigeix a son pare des que tingueren l’accident.
–Ara el cotxe és sols un préstec –diu son pare, seriós, resignat i groc com un pet. Ricard reconeix el color, el mateix que tenia sa mare el dia que morí, i l’identifica amb la impotència, amb la resignació, amb el patiment, i amb un enfilall de sentiments dels quals no coneix el nom. Li és ben igual com s’anomenen.

En El Refranyer de José Gargallo Gregori, que podem trobar en internet, diu: «Groc com un pet (Amb mala cara, fent carussa)».