gris com el plom

S’usa per a expressar que alguna cosa és d’un color gris que recorda el plom.

En Mari Catúfols, d’Isa Tròlec, podem llegir:

Des del finestró de la cambra vaig mirar la mar i era grisa com el plom, com el cel.