gran com una casa / grans com a cases

Molt gran.

En Una casa per compondre, de Núria Perpinyà, podem llegir:

Una vida convertida en una mentida gran com una casa. I tant que sí, insisteix la compositora que s’encalla i no se’n surt: tota la culpa la té la casa, li falta espai i li és impossible concentrar-s’hi perquè mai no aconsegueix un silenci absolut.