gran com un temple / grans com a temples

Molt gran.

En la novel·la El bes de l’aigua, d’Elvira Cambrils, podem llegir:

En arribar al punt final de la visita, una sala gran com un temple, ens esperava una multitud de bancs arrenglerats per a presenciar l’espectacle de llum i so que s’anuncia a l’entrada i, ordenadament, com escolars disciplinats, la llarga cua de turistes hem anat seient.