gran com un sant Jordi

Molt gran.

En la rondalla El pare, el fill i el burro, dins Rondalles de la Marina, de diversos autors, podem llegir:

–Xe, quina barbaritat! Un fill gran com un sant Jordi, a cavall; i el pare que està cansat, a peu.