gran com un bou / grans com a bous

Molt gran.

En la novel·la La creu de Cabrera, de Joan Andrés Sorribes, podem llegir:

 –No heu de patir per res! –va respondre corrent a cobert amb les bales espurnejant al seu voltant sobre les lloses de la plaça–. No saben usar les armes…! Hauria de ser gran com un bou, perquè m’encertaren al cul…!»