gran com un botobadeu (o com un botouadeu)

Molt gran.

Aquest modisme comparatiu l’he sentit a Alcoi.

NOTA: Sobre les exclamacions derivades de l’antic vot cavalleresc ¡vot a Déu!, vegeu l’entrada ¡voto a Deú! del llibre El valencià de sempre.